REGLER FOR MOTORBÅDSKLUBBENS FISKEKONKURRENCER

Reglerne for deltagelse:

 

Det er kun MOTORBÅDSKLUBBENS medlemmer der kan vinde de 4 pokaler.
Fisken med største vægt vinder. I Fladfisken er det længden.

Fisken skal holde de af fiskeriministeriet fastsatte mindstemål for at deltage i konkurrencen.
Fisken skal ligeledes være renset inden vejning.

Tilmelding i Provianten mellem 07.00 og o8.00. Bådene må først forlade havnen kl. 08.00

Man skal være på pladsen ved indvejningen før klokken 13.00, for at kunne deltage i konkurrencen.

Brug af downriggere er ikke tilladt.

Klubben sørger for indgravering på pokalen.

MINDSTEMÅL:

  • Torsk 35 cm
  • Rødspætte 25 cm
  • Havørred 40 cm
  • Ising 25 cm
  • Laks 60 cm
  • Skrubbe 23 cm

Antal Torsk: 

Lystfiskerne må tage fem torsk om dagen undtagen i lukkeperioden, som er sat til februar og marts måned. 

I lukkeperioden må lystfiskerne kun fange to torsk om dagen.


 

Pokalerne:

 

WIIBROEPOKALEN:

Pokalen gives til den der fanger største blankfisk
Til blankfisk regnes havørred, laks, hornfisk og makrel.
Præmier til 3 største blankfisk og 3 største torsk.

HH-FERRIES POKALEN
Der fiskes efter torsk.
Præmier til 3 største torsk.

TØSEBÅDENS POKAL
Der fiskes efter torsk og sjældne fisk
Præmier til 3 største torsk
Præmie til den mest sjældne fisk.

FLADFISKEN
Der fiskes efter fladfisk ved Trykkerdammen i bådudlejningens både.
Præmie og pokal til største fladfisk og præmie til største antal fladfisk.


Link til mindstemål:

Danske fredninger og mindstemål, for fisk og krebsdyr i saltvand

 

 


Fiskeudvalget