Booking af Klubbåd

Kun medlemmer af HMBK kan booke klubbåden, men kun godkendt bådfører må sejle båden, bådføreren er herefter den ansvarlige for sejladsen.  

Båden må max. medtage 8 personer(inkl. børn). 

Klubbåden kan alene lejes til sejlads fra solopgang til solnedgang.

Klubbåden kan lejes for kr. 200,00 for maks. 5 timer – overskrides tiden, påføres yderligere kr. 200,00. 

Klubbåden kan lejes for én dag eller ét døgn (solopgang til solnedgang) for kr. 400,00.

Check om båden er ledig på den ønskede dato og det ønskede tidspunkt - Se kalenderen.

Respekter aftalt tid, af hensyn til en efterfølgende lejer.

HUSK: Din booking er ikke gældende, før du har modtaget en skriftlig bekræftelse af Bådformændene!

Kunne du ønske en tur på sundet?

Hvis du kunne ønske en tur på sundet i Helsingør Motorbådsklubs klubbåd, men du er ikke selv godkendt som bådfører - så kan du prøve at hører én af de godkendte bådførere, om de har tid og lyst til at sejle for dig.

Du kan herunder, via linket, se hvem der måske kunne komme dig imøde.

Booking af Klubbåd

Ja
Nej
Ja
Nej