Til samtlige medlemmer

Lørdag den 19. september kl. 12.00 trådte yderligere Corona restriktioner i kraft, og de restriktioner gælder også i Provianten.

Foreløbig er restriktionerne gældende til og med søndag den 4. oktober.

Da Provianten er et udskænkningssted, og i øvrigt har spiritusbevilling SKAL restriktionerne også gælde i Provianten. Det er blevet bekræftet af politiet på telefon 114 og af Sundhedsstyrelsens hotline på telefon 70200233.

Det betyder, at:

► Indendørs SKAL alle høkerne bære mundbind når de går og står, og eneste undtagelse er når høkeren sidder ned.

► Det samme gælder for medlemmerne. De SKAL nemlig også indendørs bære mundbind når de går og står, og eneste undtagelse er når medlemmerne sidder ned.

Det er fortsat gældende, at:

► der KUN må være 24 personer på terrassen fordelt med 4 personer ved hvert bord samt en høker, og der KUN må være 12 personer i Provianten samt en høker.

Det er vigtigt at reglerne bliver overholdt af både høkerne og af medlemmerne 😉

Opstår der problemer må I kontakte bestyrelsen. Se telefonlisten på klubbens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen