Baggrunden for ”Helsingør Motorbådsklub af 2017”.

I 1933 fik Helsingør sin første rigtige lystbådehavn, Nordhavnen, og det satte naturligt nok tankerne i gang hos en række af byens sejlsportsinteresserede borgere.

Kort efter den officielle indvielse af havnen, den 3. juni 1934, nedsattes et udvalg der tog sig af arbejdet frem mod en stiftende generalforsamling af Helsingør Amatør Sejlklub, der blev holdt den 7. august 1934.

Helsingør Amatør Sejlklub, HAS, blev den 27. novem­ber 1969, opdelt i en sejlerafdeling og motorbådsafdelin­g.

D. 15. august 2017 kom den endelige opsplitning af Helsingør Amatør Sejlklub, i 2 selvstændige klubber og Helsingør Motorbådsklub er nu, en selvstændig klub, med egne faciliteter midt i Helsingør Nordhavn.