Navigationssejllads - fortalt af Jens Harlyk

Engang midt i 80erne havde vi noget i klubben vi kaldte navigations-sejladser. Nogle i klubben havde lavet sejladsopgaver, der foregik i området Nordlige Øresund.
Man fik udleveret opgaven i Provianten og gik så ombord og stak kurserne ud i søkortet.
En aften havde vores daværende formand Ib West konstrueret opgaven.

Ombord i båden havde vi problemer med at få kurslinier til at holde sig hvor der var vand, især på svenskesiden.
Vi sejlede ud og regnede med at løse problemet undervejs. Vi hurtigt klar over at andre også havde samme problemer. Vi var flere der talte sammen over radioen og blev overbevist om at der var fejl i opgaven.
Det østligste vendepunkt lå ca. 200m øst for Kärnan!!

Adskillige forsøgte at kalde Ib West op for at høre nærmere om hvordan vi skulle løse den opgave.
Om der var noget galt med formandens VHF radio eller han ikke ønskede at tale med nogen, blev aldrig helt opklaret.

Om det var talen om “kvajebajer” der gjorde, at formandens båd var vel fortøjet og formanden var som sunket i jorden, da vi mødtes i Provianten efter sejladsen, blev ligeledes heller aldrig opklaret...

Og dog,. Ib og jeg var på den tid begge ansat i Sundbusserne.

Dagen efter fik jeg sendt “besked” over til ham med Inge Lise fra rederikontoret, som også var meget aktiv i klubben.

Inge Lise var gift med Hans Larsen fra Trykkerdammen Bådudlejning.