Helsingør Motorbådsklub nye stander 2017

Den 30. september udskrev bestyrelsen en konkurrence om ny stander, som også skulle være klubbens logo i fremtiden.

Der var deadline for konkurrencen den. 1. november.

Bestyrelsen modtog ikke mindre end 22 spændende forslag til ny stander.

Herefter besluttede bestyrelsen, at nedsætte et bedømmelsesudvalg som skulle afgøre hvilken forslag som skulle være klubbens stander.

Udvalget kom til at bestå af næstformand Ole Elleskov, suppleant Steen Ravnborg, arkitekt Hannes Steffensen, arkitekt Dieter Linhoff, Leif Vegger, Jan Ahlberg og Lars Wiberg fra Design & Print.

Udvalget gennemgik alle de flotte forslag og besluttede herefter, at pege på to forslag som skulle kædes sammen til et endeligt resultat.

Man mente ikke, at de to forslag kunne stå alene. Hvert forslag havde de helt rigtige elementer og i særdeleshed den helt store signalværdi for vores klub.

Det var Jørgen Errildsø og Jan Ditlev Petersen som var kommet med de to vinderforslag.

Både Jørgen og Jan er indforstået med, at begge forslag smeltes sammen til brug for den nye stander.

Ligeledes er Jørgen og Jan enige i, at dele præmien for konkurrencen.

Vi vil benytte lejligheden til at takke de mange medlemmer, som har indsendt de mange kreative og flotte forslag til stander og logo.

Vi forventer, at kunne præsentere det færdige resultat inden den 1. december 2017.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen