Kære bådejere, erhvervsdrivende og foreninger i Helsingør Nordhavn

Nordhavnens område er nu en del af Helsingør Kommunes parkeringszone.

Kommunens parkeringsvagter vil derfor hjælpe med, at Helsingør Kommunes reglerne for parkering også overholdes her i Helsingør Nordhavn.

Der må fremover kun parkeres inden for de afmærkede parkeringsbåse i perioden fra 1. april til 30. november. Parkeres der uden for parkeringsbåsene i denne periode, vil parkeringen være ulovlig og kan medføre, at bilen bliver pålagt en parkeringsafgift.

I vinterhalvåret fra 1. december til 31. marts er det derimod tilladt at parkere mellem bådrækkerne på Søndre Mole og på parkeringspladsen ved Øresundsakvariet.

Der kan ikke udstedes parkeringslicenser på Havnekontoret, og man kan ikke få tildelt faste P-pladser på havnens arealer.

I det første halve år med parkeringskontrol på havnen vil vi holde et særligt øje med, hvordan havnen fungerer med de nye parkeringsregler.

Hvis det viser sig nødvendigt at justere på reglerne, vil vi kigge på det efter årsskiftet.

Vi håber, at de nye parkeringsregler bidrage til, at havnen blive mere sikker for alle, og at den fremstår åben og imødekommende for de mange gæster til fods og på cykel.
 

Med venlig hilsen

Jesper Schrøder, havnechef i Helsingør Havne