Provianten

Motorbådsklubbens samlingssted

Provianten ligger på havnepromenaden i Helsingør Nordhavn.

Der er alene adgang for klubbens medlemmer.

Du kan dog ,som medlem, medtage gæster én gang – gæstens næste besøg, forudsætter medlemskab.

Åbningstiderne er dagligt fra kl 11.00 -15.00

Provianten er røgfri søndag, mandag og tirsdag.

Medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber er velkomne.

Som bruger af Provianten skal man, på forlangende, kunne forevise gyldigt medlemsbevis.