VISIONEN - PROJEKT STYREHUS

Foreningen By & Land Helsingør arbejder for at udbrede kendskabet til og interessen for arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i Helsingørområdet.
Med udgangspunkt i lokalområdet arbejder vi for:

• udvikling og forbedring af det fysiske miljø i byer og landskaber
• bevaring af værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber

Foreningen har eksisteret siden 1960’erne. Foreningen er medlem af Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, som er paraplyorganisation for lokale bevaringsforeninger i Danmark.

Vi er derudover repræsenteret i kommunens Bygningsforbedringsudvalg, der yder tilskud til bevaringsværdige bygninger.

- OGSÅ I MARITIME MILJØER!

Foreninger uden visioner - er foreninger under afvikling.

Helsingør Motorbådsklub har en vision om at BY & HAVN er to naturligt sammenhængende områder - en vision, der erfaringmæssigt møder store udfordringer.

Helsingør Motorbådsklub havde tidligere gennem 5 år, fra 2009 - 2014 en vision - omfattende et nyt klubhus - der i sit udtryk, syntes at være naturligt sammenhængende med havnemiljøet og som kunne give havnens gæster en oplevelse af at befinde sig i et havnemiljø.

Visionen.

Visionen om det nye klubhus, var opsætning af et styrehus fra en coaster. Helsingør byråd udviste en imødekommenhed  - men en magtfuld interesse-og lobby-organisation, BY&LAND Helsingør, som endvidere er repræsenteret i Helsingør kommunes Bygningsforbedringsudvalg - omtalte blandt andet Motorbådsklubbens projekt som "landskabsforurening" og samtidigt sagsbehandler samme forening, efter aftale med kommunen, projekterne vederlagsfrit for Helsingør kommune.

Desværre følte et par lokalpolitikere fra Konservative Folkeparti, sig tilskyndet til at stemte imod, med den begrundelse, at et styrehus fra en coaster ikke opfyldte bygningsreglementet.

En ny vision?

Måske kunne den magtfulde indflydelse og position, som interesseorganisationen BY&LAND Helsingør er tildelt af Helsingør Byråd, inspirere til at oprette en lignende interesseorganisation "BY&HAVN Helsingør" og dermed kræve samme ret til repræsentation og høringsret i Helsingør kommune, vedr. sager rettet mod det maritime miljø i og omkring Helsingør havne.

Landskabsforurening i havnemiljøet?

Det kunne være interessant at høre hvorledes et styrehus fra en coaster - opsat i et havnemiljø - fremstår som landskabsforurening.

Men hvorom alting er - så er Projekt styrehus - nu langtidsparkeret.

Ikke alle drømme og visioner får liv - en forening uden drømme og visioner er en forening under afvikling!

Helsingør Motorbådsklub har fortsat visioner!

Helsingør by og havn deler og repræsenterer enestående kulturhistoriske, arkitektoniske og maritime værdier, med sin nærhed til værftområdet, Statshavnen, Nordhavn, Kronborg og bykernen.

Visionernes udfordring er blandt andet, Helsingør kommunes udlicitering af sagsbehandling til interesseorganisationer, der er båret af privatpersoner, men uden de offentlige myndigheders ansvar.

Se mere herunder.

Forening skal gøre kommunens arbejde.

TV Lorry,16. sep 2010  

Hvis en borger fremover søger Helsingør Kommune om økonomisk støtte fra det kommunale bygningsforbedringsudvalg, vil borgerens sag ikke blive behandlet af teknisk forvaltning, men af en lokal interesseorganisation - foreningen By & Land, tidligere Helsingør Bevaringsforening.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/forening-skal-gore-kommunens-arbejde